Pradzia
Apie
Kambariai
Pramogos
Uzsakymas
Megaukites atostogomis!
Privatumo politika
Jei nenurodyta kitaip, šio tinklapio ar bet kurios atskiros jo dalies autorinės turtinės teisės priklauso šios svetainės sąvininkui, todėl be jo išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama atgaminti visą tinklapį ar jo dalį bet kokia forma ar būdu, versti jį į kitas kalbas, adaptuoti, aranžuoti ar kitaip perdirbti, kitaip naudoti bet kokia forma ar būdu. Taip pat draudžiama atlikti bet kokius kitus veiksmus, kuriais gali būti pažeistos išimtinės savininko teisės į šį tinklapį ar kurie prieštarauja sąžiningos konkurencijos, reklamos, autorių teisių apsaugos principams.

Autorinės teisės
Tinklapyje esantys prekių ir paslaugų ženklai, logotipai ir žymenys išimtine teise priklauso šių prekių ir paslaugų ženklų, logotipų, žymenų savininkams. Be jų išankstinio rašytinio sutikimo draudžiama naudoti tinklapyje esančius ženklus, logotipus ir žymenis bet kuriuo Lietuvos Respublikos Prekių ženklų įstatymo, Lietuvos Respublikos Konkurencijos įstatymo ir kitų teisės aktų draudžiamu būdu ar forma.

Teisėtumas
Bet kokia šioje svetainėje pateikta informacija, įskaitant bet kokią finansinę informaciją, yra skirta tik informaciniams tikslams. Mes negarantuojame dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, patikimumo ar tikrumo, taip pat neįsipareigojame ir pareiškiame nesantys susaistyti kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. Mes neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkas pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją. Šioje svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. Mes nesame atsakingi už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Asmeninė informacija
Dalis tinklapio lankytoją liečiančios informacijos surenkama automatiškai apsilankymo tinklapyje momentu - norint prisijungti prie serverio, kuriame yra lankytoją dominanti informacija, serveris automatiškai identifikuoja lankytojo interneto protokolo adresą (IP). Tinklapio savininkas šio identifikavimo pagalba stebi ir analizuoja tinklapio atskirų dalių lankomumą. Lankytojų asmens tapatybė nėra atskleidžiama. Šioje svetainėje lankytojų gali būti prašoma pateikti asmeninę informaciją (pavyzdžiui, nurodyti vardą ir el.pašto adresą) bei demografinius duomenis (pavyzdžiui, amžių ar lytį). Pateikdami asmeninę informaciją Jūs kartu sutinkate ir leidžiate naudoti ir tvarkyti šią informaciją ir duomenis pateikiant Jums informaciją, norint susisiekti su Jumis verslo reikalais ar vidinei statistikai tvarkyti. Tinklapio savininkas įsipareigoja neatskleisti jokiems tretiesiems asmenims su lankytojo asmeniu susijusios informacijos, gaunamos lankytojo apsilankymo šiame tinklapyje metu. Trečiųjų asmenų tinklapiams tokia privatumo apsauga netaikoma.

Kontaktai
Jei turite kokių nors klausimų ar domitės, kokią informaciją apie jus turime, nedvejodami kreipkitės į mus.

contact@poilsispreiloje.lt
Poilsis Preiloje © 2008 Pradžia  |  Apie mus  |  Kambariai  |  Pramogos  |  Užsakymas  |  Privatumo politika